Elállás bejelentő

Segítséget a Jogorvoslati lehetőségek oldalon talál, melyek figyembe vételével ki tudja tölteni az űrlapot!

http://drogerica.hu webáruház
LEDrex Home & Decor Lakberendezési és Kereskedelmi Kft.
5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.
Adószám: 23991374-2-04

Elállás bejelentés a webáruház fogyasztói számára
a 45/2014. (II. 26.) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet alapján fogyasztó elállási nyilatkozatot a csomagban megküldött nyomtatvány alapján is adhat, vagy ugyanezen nyomtatványt letöltheti (ITT) és felhasználhatja, de az alábbi online űrlapot kitöltve is nyilatkozhat elállási igényéről.

 
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
(postázási, szállítási cím)
A fogyasztó telefonos elérhetősége:
A fogyasztó e-mail címe:
A kifogásolt fogyasztási cikk azonosító adatai:
A számla sorszáma, vagy a megrendelés száma:
A fogyasztási cikk megnevezése (azonosítója), darabszáma:
A vásárlás időpontja:
A visszajáró összeget: visszakérem!       következő rendelésembe beszámítani kérem!
A bankszámla (tulajdonos) neve:
A bankszámla száma:
Ellenőrző kód: írja be számjeggyel három meg öt összegét!

A fenti űrlap kitöltésével és elküldésével az Elállás bejelentést a vevő és a webáruház üzemeltető is megkapja e-mailben.
Az ügyintézés módjáról a webáruház a megoldás időpontjában egy kiegészítő emailt küld a vevőnek az alábbi tartalommal:


 


Elállási/Felmondási tájékoztató
a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
LEDrex Home & Decor Kft.
5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.
Tel: 06-66/648-158, email:
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is [ http://drogerica.hu/elallas-bejelento/ ] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivétel
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ilyenek a kozmetikumok és a táplálékkiegészítők is.
Az alábbiakat webáruház ügyfélszolgálat tölti ki!
A termék visszaérkezésének időpontja:
A fogyasztó értesítésének időpontja az elállás feldolgozásáról:
(pl: az átutalás elindításának napja)
A elállás rendezésének módja és indoka:
(pl: átutalás; elutasítás; nem rendeltetésszerű használatából eredő kár követelés - részletezése