Jegyzőkönyv

A kitöltéshez segítséget a Jogorvoslati lehetőségek oldalon talál!

http://drogerica.hu webáruház
LEDrex Home & Decor Lakberendezési és Kereskedelmi Kft.
5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.
Adószám: 23991374-2-04

Jegyzőkönyv fogyasztói kifogásról webshop vásárlóknak

a 19/2014. (IV. 29.) NGM
(a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól)
rendelet alapján

 
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
(postázási, szállítási cím)
A fogyasztó telefonos elérhetősége:
A fogyasztó e-mail címe:
A kifogásolt fogyasztási cikk azonosító adatai:
A számla sorszáma, vagy a megrendelés száma:
A fogyasztási cikk megnevezése (azonosítója), darabszáma:
A vásárlás időpontja:
A hiba bejelentésének időpontja:
A hiba leírása:
A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény*:
Ellenőrző kód: írja be számjeggyel kettő meg hét összegét!

* Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kereskedőnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a kereskedő a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fenti űrlap kitöltésével és elküldésével a jegyzőkönyvet a vevő és a webáruház üzemeltető is megkapja e-mailben.
Az ügyintézés módjáról a webáruház a megoldás időpontjában egy jegyzőkönyv kiegészítő emailt küld a vevőnek az alábbi tartalommal:


 


Az alábbiakat webáruház ügyfélszolgálata tölti ki!
A kifogásolt termék visszaérkezésének időpontja:
A vevő értesítésének időpontja:
(pl: a csereáru postára adásának időpontja)
A kifogás rendezésének módja:
Ha a kifogás rendezésének módja eltér a fogyasztó igényétől, akkor ennek indoklása.